Rendszerüzenet

Keresztyén nevelés

Református óvodánk specifikuma a keresztyén nevelés. Óvodánk attól református, hogy református szellemiségű nevelés folyik benne, tehát a keresztyén nevelés nem egy részterület, hanem átfogja, megalapozza, meghatározza óvodai életünket, mindennapjainkat. A szeretetteljes keresztyén légkör, gondolkodásmód hatja át az óvodai élet minden mozzanatát, területét, teljes idejét. Keresztyén erkölcsi értékeket közvetítünk a gyermekek felé: feltétel nélküli szeretet, elfogadás, megbocsátás, önzetlenség, lelkiismeretesség.

Gyermekáhítatot mindennap tartunk a csoportokban. Ezt leginkább más pedagógiai programok beszélgető köréhez hasonlíthatnánk, de mégsem azonos azzal. A gyermekáhítatokon ismerkedünk Istennel, ezáltal épül keresztyén testvéri közösségünk is. A napirendbe rugalmasan építjük be, lehetőleg a reggeli időszakban, amikor már mindenki megérkezett. Az áhítathoz nyugalmat biztosítunk, s tapintatosan mindenkit bevonunk, még a dajka nénit is.

Az áhítatok, a beszélgetések alkalmával, kiderülnek az egyéni vágyak, bánatok, számba vesszük a hiányzókat, a gyerekek családjaival is ismerkedünk, miközben Isten iránti hálát építünk életünkért, szüleinkért, otthonunkért. Ezáltal érezik a gyerekek, hogy fontosak számunkra, Isten számára, s egymás számára is.

Fontos, hogy mindig legyen időnk meghallgatni egymást. Ilyenkor előveszünk egy-egy témát hitéletünk köréből, amely érdekli őket, válaszolunk kérdéseikre, felmerülő gondjaikra, s együtt örülünk örömeiknek. De beszélgethetünk egy-egy Igéről (aranymondásról), amely érthetővé tehető a gyermekek számára. Célunk, hogy a gyermekek számára legyen természetes Isten jelenvalósága, az, hogy Ő figyel ránk, bátran fordulhatunk Hozzá. Az áhítatok jelentik az imádságra nevelés bázisát. Az imádság az Istennel való kapcsolat-felvétel formája. A gyerekek számára legyen természetes, hogy ahogyan hozzánk beszélhetnek, elmondhatják kéréseiket, vágyaikat, bajaikat, úgy ezt megtehetik Mennyei Atyánknak is, aki ugyanúgy figyel rájuk.

A tevékenység tartalma:

1.
Igehallgatás: bibliai történetek, mondatok (aranymondás).
2.
Gyermek Bibliák forgatása.
3.
Imádság: kötött – a napirend tevékenységeihez kapcsolódva (napkezdés, étkezések, elalvás);
az óvodapedagógus által mondott kötetlen; a gyermekek egyszerű, kötetlen imádságai.
4.
Hitélethez kapcsolódó énekek hallgatása, megismerése
5.
Részvétel a gyülekezeti hitéletben, szolgálatok (pl. ünnepek alkalmával, egyéb alkalmak).