Rendszerüzenet

Bázisintézményi feladatok

Intézményünk a Jó Pásztor Református Óvoda egyházi fenntartású intézmény, Pedagógiai Programunkban megfogalmazott törekvésünk, hogy a gyermekeket a bibliai értékekre építve, keresztyén értékrend alapján Jézus Krisztus iránti elkötelezettséggel neveljük. Mindennapjainkat a református szellemiségű nevelés hatja át, amely átfogja, megalapozza, meghatározza óvodai életünket, sajátosságunk a keresztyén világszemlélet felvállalása, a keresztyén nevelés. A bibliai történetek feldolgozása, az áhítatok a gyermekek mindennapjainak része a csoportokban, a tevékenységeket az intézmény óvodapedagógusai végzik a gyermekek között.

A tevékenység tartalma:

  • ✔ Igehallgatás: bibliai történetek feldolgozása, áhítatok -elcsendesedések, gyermekbibliák forgatása
  • ✔ Imádságok: kötött imádságok – a napirend tevékenységeihez kapcsolódnak, illetve az óvodapedagógus
    és a gyermekek által mondott kötetlen, egyszerű imádságok
  • ✔ Hitélethez kapcsolódó énekek hallgatása, megismerése
  • ✔ Részvétel a gyülekezeti hitéletben, szolgálatok (pl. ünnepek, családi istentiszteletek alkalmával)

Nevelőtestületünk kölcsönösen együttműködő keresztyén közösséget alkot. Nyitott, befogadó, innovatív testület. A pedagógusok megfelelő szakmai gyakorlattal, tudással rendelkeznek. Mindenki képes a jelen kor szakmai követelményeinek elfogadására, követésére, az együttműködésre. Csoportonként két óvodapedagógus és egy pedagógiai munkát közvetlenül segítő szakember - dajka végzi a nevelési és gondozási feladatokat. A dajkák és az óvodapedagógusok együttműködése teszi hatékonnyá a pedagógiai folyamatot, amelyet a két pedagógiai asszisztens munkája egészít ki.

A gyermekek nevelését főiskolai végzettséggel, óvodapedagógusi szakképesítéssel rendelkező szakemberek végzik. Óvodánk pedagógusainak képzettsége biztosítja a gyermekek megfelelő nevelését, fejlesztését, akik közül hárman fejlesztőpedagógusi, egy fő gyermek- és családvédelmi, egy fő gyógytestnevelés, egy fő tehetséggondozás valamint ketten közoktatási vezető szakvizsgával rendelkeznek.

Az utóbbi években nevelőtestületünk nagy hangsúlyt fektetett az intézményben az innovációra, szakmai munkánk megújítására, amely kiemelten megjelent a keresztyén nevelés területén is. 2017-től 2020-ig megyei szinten az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként ezen a területen osztottuk meg az érdeklődő pedagógusokkal intézményi jó gyakorlatainkat. A bázisintézményi szakmai napok szervezésével lehetőségünk volt a külső és belső tudásmegosztásra, műhelymunkákra, előadások szervezésére. Az önkormányzati és állami intézményekből ezekre az alkalmakra, érthető okok miatt, kevesen jelentkeztek, mivel a keresztyén nevelés gyakorlati és elméleti kérdései speciálisan az egyházi intézmények pedagógusait érintik. A református intézményekből viszont olyan magas volt a jelentkezések száma, hogy nem tudtunk mindenkit fogadni, ezért intézményünk 2020-ban a Református Pedagógiai Intézet Bázisintézményi címre pályázott, melyet visszavonásig meg is nyertük. Bázisintézményként arra törekszünk, hogy szakmai munkánk színvonalát megőrizzük és hatékonyan együttműködve tovább fejlesszük kapcsolódva egy országos intézményrendszerhez. A belső tudásmegosztás, a csoportos hospitálások, szakmai napok, jó gyakorlatok (elméleti és gyakorlati műhelymunkák) és a pedagógus továbbképzések szervezése továbbra is fontos feladatunk az intézményben és hiánypótló jellegű a keresztyén nevelés területén megyei és országos szinten is.

A bázisintézmény jó gyakorlataink:

1.
2017. október: A Reformáció 500-ik évfordulójának megünneplése óvodánkban
Szakmai nyíltnap és bemutató a Csengettyű és a Bárányka csoportban.
2.
2018. március: Keresztyén hitvallásunk megnyilvánulásai a spontán gyermeki tevékenységekben.
Szakmai nap, Bemutató két csoportban. Keresztyén hitvallásunk megnyilvánulásai
spontán gyermeki tevékenységekben. (óvodapedagógus, gyermek)
3.
2018. október: Keresztyén értékeink az óvodában
Szakmai nyílt nap és bemutató a Csillag és a Szivárvány csoportban.
Előadó: Szabadi Edit pedagógiai szakértő, mesterpedagógus
4.
2019. március: Keresztyén értékeink az óvodában
Szakmai nyílt nap és bemutató a Halacska és a Szivárvány csoportban.
Előadó: Szabadi Edit pedagógiai szakértő, mesterpedagógus
5.
2021. március: Zengem a felséges Úr nevét online szakmai nap az óvodában
A tevékenységek, jó gyakorlatok megtekintése felvételről szakmai megbeszélés,
reflexiók a látottak kapcsán a Szivárvány, Csengettyű, Bárányka és Csillag csoportokban
Online szakmai konzultáció a résztvevő pedagógusokkal és az RPI szakértőivel
6.
2022. március: „Az Úr az én pásztorom- keresztyén hitre nevelés az óvodában” online szakmai nap
A tevékenységek, jó gyakorlatok megtekintése felvételről, szakmai megbeszélés,
reflexiók a látottak kapcsán a Szivárvány, Csengettyű, Bárányka csoportokban
Egy nap az óvodában –keresztyén gyermekénekek az óvodában előadás
Előadó: Karácsonyi-Kis Lászlóné nyugalmazott főiskolai tanár
Online szakmai konzultáció a résztvevő pedagógusokkal és az RPI szakértőivel