Rendszerüzenet

Csoportjaink

Szivárvány csoport

„ A szeretet Istentől van” (1János 4,7)


Hálával, szeretettel, alázattal a szívünkben fogadtuk szeptember elején az Úr kegyelméből a Jó Pásztor Református Óvoda Szivárvány csoportjába érkező apróságokat. A 25, többségében három évet betöltött kisgyermekből 24 már meg is kezdte óvodai életét. Júniusban, az első szülői értekezleten mindenki kiválasztotta a számára legkedvesebb óvodai jelét, valamint bemutatkoztunk a szülőknek. Augusztus végén majdnem minden családhoz el tudtunk látogatni, ahol betekintést tehettünk otthoni életükbe, ismerkedtünk a gyerekekkel és a családtagokkal kicsit kötetlenebb formában. A szülők szívesen kérdeztek, érdeklődtek az óvodáról, szokásainkról, szabályainkról, valamint megbeszéltük, ki hogyan és mikor szeretné gyermeke beszoktatását. A legtöbb család elfogadta az általunk javasolt folyamatos, szülős beszoktatást. Ez mindenkinél másképp zajlott. Voltak, akik hamarabb és könnyebben, voltak, akik zokogva és szomorkodva engedték el anyukájukat az óvodából. Öleléssel, simogatással, ölbevétellel, szeretettel igyekeztünk ilyenkor pótolni az anya hiányát. A gyerekek az első napokban, hetekben megismerkedtek egymással, a csoportban lévő felnőttekkel, a csoportszobával, az öltözővel, az udvari játékokkal. Az Úrnak hála nagyon sokszínű játékaink vannak, így mindenki megtalálta a neki megfelelőt. Figyeltünk arra is, hogy vannak olyan gyermekek is a csoportunkban, akik kicsit visszahúzódóbbak, ezért számukra kialakítottunk a csoportszobában egy olyan sarkot, ahol lehetőségük van az elcsendesedésre, a megnyugvásra. Jó látni, hogy a gyerekek nyitottak, szívesen játszanak, barátkoznak, ismerkednek. Szeretnek gyurmázni, legózni, könyveket lapozgatni. A lányok nagyon gyakran tevékenykednek a babaszobában, míg a fiúk szerelnek, építkeznek, autóznak. Szeretik az énekes tevékenységeket, valamint a mondókákat, meséket. Szépen ismerkednek a kötött imádságokkal, mondogatják, énekelgetik a hitéleti dalocskákat, versikéket. Nagyon szeretnek az udvaron játszani, felfedezni a körülöttük lévő Isten alkotta világot, az őszi természetet. Erre az első, közös óvodai kirándulásunkon is volt lehetőségünk. Hálásan köszönjük a szülők bizalmát, örülünk, hogy a Jó Pásztor Református Óvodát választották, ahol az Úr áldásával nyugodt, szeretetteljes hangulatban töltik mindennapjaikat az apróságok. Az előttünk álló nevelési évre is kérjük Istenünk útmutatását, segítségét, áldását csoportunkra, óvodánkra, a hozzánk járó gyermekekre, családokra.

A csoport munkatársai:

 • Fülöp-Pipó Mariann óvodapedagógus
 • Dobó Tímea óvodapedagógus
 • Kövérné Erdős Éva pedagógiai asszisztens
 • Monoriné Venczel Katalin pedagógiai munkát segítő dajka


Bárányka csoport

 „Az Úr az én pásztorom” (Zsoltárok könyve 23,1a)


Hálatelt szívvel számolunk be az egyik újonnan induló kiscsoport, a Bárányka csoport befogadásának folyamatáról. Leendő óvodásaink számára nagyon körültekintően, a már jól bevált módszert, az anyás befogadást alkalmazva terveztük meg az óvodakezdést.  Csoportunk létszáma 25 fő, ebből 17 kislány és 8 kisfiú.  Az első szülői értekezletünkön, melyet 2023. június 07-én tartottunk, felajánlottuk a szülők számára a családlátogatás lehetőségét, amelyet a családok nagyrésze örömmel fogadott. A nyílt napon ugyan már találkoztunk a gyerekekkel, de a tapasztalatok szerint nagy jelentőséggel bír, hogy a kicsikkel otthonaikban is találkozhatunk.  A már jól bevált „anyás befogadást” ajánlottuk az édesanyáknak, amit örömmel el is fogadtak. A két bölcsődéből érkezett kisgyermek anyukája is vállalta, és ezáltal segítette a zökkenőmentes befogadás folyamatát. A kis Bárányka csoportos gyerekeket életkori sajátosságaiknak megfelelően berendezett és igényesen dekorált csoportszobával, és nagy-nagy szeretettel vártuk. Felkészültünk a nem könnyű időszakra, amely megterhelő édesanyák és gyermekek számára egyaránt. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a szülők ránk bízták legféltettebb „Kincseiket”, gyermekeiket. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy rászolgáljunk erre a bizalomra. Így egy hónap elteltével elmondhatjuk, hogy a befogadás a fokozatosság és folyamatosság elvét szem előtt tartva, sikeresen zajlik. Speciális helyzetben vagyunk, hiszen a gyerekek egyrésze majd csak januárban és februárban fog csoportunkba érkezni, ezért hangsúlyosan jellemző a gyerekek folyamatos befogadása. A reggeli sírásokat leszámítva, nagyon örömteli napokat töltünk a gyerekekkel. Nagyon szeretnek építeni, legózni, autózni, kisvonatozni, puzzle játékokkal játszani, lengővonalas firkákat létrehozni, gyurmázni, Az elmúlt napokban nagy kedvenc volt a játék a gesztenyével, amit egy kedves Anyuka hozott nekünk. Szeretik a meséket, mondókákat, verseket és nagyon szeretnek énekelni. A szokatlanul meleg időjárás lehetővé tette, hogy sok időt töltsünk az udvaron, ahol nagyon szeretnek játszani. Bátran használják a csúszdát, mászókát, hintát, a kismotorokat és a futóbicikliket, és nagyon szeretnek labdázni az ovifoci pályán. Nagyon szép délelőttöt töltöttünk szeptember 29-én, pénteken a Hadházi erdőben, ahová az óvoda közösségével, szülők kíséretében mentünk kirándulni. Igaz, hogy volt hiányzónk, de nagyon jó volt együtt lenni azokkal a kisgyermekekkel is, akik még később kezdik meg az óvodát. A mindennapi áhítatokon tanultunk már több keresztyén gyermekéneket, kötött imádságokat és Fehérkének, a kis fehér báránykának minden alkalommal elmondja minden kisgyermek a nevét és óvodai jelét, ezáltal gyakoroljuk a neveket, hogy néven tudjuk egymást szólítani. Beszélgetünk mennyei Atyánkról, akit nem látunk, nem tudjuk megsimogatni, de tudjuk, hogy mindig velünk van, gondoskodik rólunk, és nagyon szeret bennünket. Nagyon hálásak vagyunk, hogy több gyermek, hívő családból érkezett.

Jó abban a tudatban kezdeni minden napot, hogy itt az óvodában az Úr Jézust szolgáljuk, aki szeret és vezet minket. A tőle kért és kapott bölcsességgel igyekszünk nevelni a ránk bízott gyermekeket.  

 A csoport munkatársai:

 • Osváthné Katona Zita óvodapedagógus
 • Molnár Tamara Csilla óvodapedagógus
 • Szabadi Antalné pedagógiai asszisztens
 • Véber Istvánné pedagógiai munkát segítő dajka


Csengettyű csoport

„Az Úr az én erős váram” (Zsoltárok könyve 59,11)


2023. szeptember 1-jén 25 kisgyerek kezdte meg második óvodai évét a Csengettyű csoportban. 3 és 4 évesek csoportja. Élénk figyelmű, kedves, szeretetteljes kisgyerekek, akik néha huncutkodnak, sokszor elevenek, de nyitottak a szépre, a jóra, Isten csodálatos világára.

Környezetük rendezettsége iránti igényük csírái már bontakozóban vannak az életükben. Nagyon segítőkészek, figyelmesek. Örülnek, ha mesét hallgatnak, hangszerekkel zenélnek, énekelnek. Többen is járnak néptánc és zeneóvodai tehetségcsoportba. Szeretnek mozogni. Vidámak az udvari játék során, focizás közben, de kitartóak séta és kirándulás alkalmával is. Egyre hosszabb sétákra is képesek. A sok közös játék, együtt tevékenykedés eredménye, hogy barátságok alakultak, tudják, hogy a Csengettyű csoportba tartoznak. Folyamatosan tanulják az önállóságot, nagyon szeretik a finom ételeket, örömmel fogyasztják a gyümölcsöket.

A csoport munkatársai:

 • Takács Péterné óvodapedagógus
 • Nagy Dóra óvodapedagógus
 • Szabóné Mészáros Anikó pedagógiai munkát segítő dajka

 

Csillag csoport

 „ Az Úr az én erősségem” (Zsoltárok könyve 27,1)


Csoportunkba 28 kisgyerek kezdte meg a harmadik nevelési évet óvodánkban, közülük ketten újonnan érkeztek hozzánk. Óvodásaink számára olyan nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkört igyekszünk teremteni, mely optimális a testi-lelki harmonikus fejlesztésnek. Az előző évben megismert szokás- és szabályrendszer biztonságérzetet, nyugalmat, a közösségi érzelmeik kialakulását szolgálja.  A gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni élményeihez, érdeklődésükhöz igazítva tervezzük és szervezzük a tevékenységeinket, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat. A gyerekek nyitottak, örömmel érkeznek reggelente az óvodába. Szemeikkel keresik megérkeztek-e a barátaik. Vágynak a világ felfedezésére, ehhez minél több élményszerző kirándulást, sétát igyekszünk szervezni kulturális programokkal kiegészítve. Nagycsoportos korú gyerekeink az óvoda, különböző tehetségcsoportjaiban is aktívan részt vesznek, ezáltal elmélyülhetnek egy-egy számukra érdekes tevékenységben. A gyerekek játékában visszaköszönnek a közösen átélt élmények, melyekhez a szükséges eszközöket a gyerekekkel együtt készítjük el.  A szerepjátékok mellett, egyre inkább hangsúlyosabbá válnak a szabályjátékok. A gyerekek mozgásigényének kielégítését jól felszerelt tornaterem és udvari játékok biztosítják.   Az udvari játékok széles választékot nyújtanak a változatos mozgásfejlesztésre, melyek közül legnépszerűbbek gyerekekeink körében a futóbiciklik, rollerek, mászókák.  A napi áhítatokon keresztyén gyermek énekeket éneklünk és rövid imádságokban adunk hálát az Úr Jézusnak a mindennapi gondviseléséért, szeretetéért.

A csoport munkatársai:

 • Borsiné Nagy Magdolna óvodapedagógus
 • Gajdánné Tóth Éva óvodapedagógus
 • Sipos Ferencné pedagógiai munkát segítő dajka

 

Halacska csoport bemutatkozása

„Isten a mi oltalmunk” (Zsoltárok könyve 62,9)


Az idei nevelési évet 29 kisgyermekkel kezdtük meg. Ebből 6 gyermek az elballagott Szivárvány csoportból maradt az óvodában. Iskolába készülő nagycsoportosok vagyunk, akik negyedik éve járnak óvodába. Fontos feladatunk a nevelési év során az új gyermekek befogadása, baráti kapcsolatok kialakítása, szeretetteljes barátságos légkör folyamatos biztosítása. Igyekszünk minél több élményszerző kirándulást, alkalmat szervezni a gyermekek számára, ahol tapasztalás útján a képességfejlesztési célok megvalósulnak és az iskolára való sikeres felkészítés is. A gyermekek nyitottak az új ismeretek feldolgozására, érdeklődőek az őket körülvevő teremtett világ értékeinek befogadására. A szabadjáték feltételei biztosítottak, melynek keretein belül a gyermekek kreatívan tevékenykednek. Az óvodában működő tehetségcsoportok foglalkozásain maximális létszámmal vesznek részt.  Szívesen kapcsolódnak be a kezdeményezésekbe, alkotnak, énekelnek, báboznak. Hála telt szívvel tapasztaljuk, hogy a napi áhítatok alkalmain, a gyermekek hálát adnak a teremtett világ szépségeiért, imádkoznak családtagjaikért, egymásért, az óvodáért. Legyen ezért is „egyedül Istené a dicsőség”.

A csoport munkatársai:

 • Tönkő Mónika óvodapedagógus
 • Baloghné Tóth Beatrix óvodapedagógus
 • Szabó Juliánna pedagógiai munkát segítő dajka