Rendszerüzenet

Csoportjaink

Szivárvány csoport
„A szeretet Istentől van…” (1 János 4,7)

 

Az idei nevelési évet 24 kisgyerek kezdte meg csoportunkban, akik már harmadik éve járnak óvodába. Összeszokott, barátságos, egymást és a felnőtteket is szerető, elfogadó gyerekek töltik mindennapjaikat a csoportban. Nagyon szeretnek rajzolni, vágni, ragasztani, önállóan alkotni, szívesen énekelnek, mondókáznak, verselnek, szeretik a konstruáló, logikai játékokat, szívesen látják egymást vendégül a babaszobában, építenek, báboznak, örömmel vesznek részt a kezdeményezéseken. Mivel sok a fiú a csoportban, lehetőséget biztosítunk számukra a barkácsolásra. Erre külön helyet és asztalt alakítottunk ki, ahol kalapáccsal, szeggel, csavarokkal készülnek a műhelymunkák. Nagy mozgásigényüknek megfelelően a tornateremben, az öltözőben, az udvaron, eső esetén a pedig a fedett teraszon töltünk sok időt. Kihasználjuk az ovi-foci pályánkat, a sok rollert és futóbiciklit. Gyakran veszünk részt élményszerző sétákon, kirándulásokon, ahol a gyerekek tapasztalatokat szereznek, megfogalmazzák észrevételeiket, gondolataikat, s rácsodálkoznak a teremtett világ szépségeire. Az áhítatokon naponta hálát adunk családunkért, egészségünkért, óvodánkért. Hálás a szívünk a hozzánk járó családokért, gyerekekért, s az Úr áldásáért.

 

A csoport munkatársai:

Dobó Tímea óvodapedagógus
Molnár Tamara Csilla óvodapedagógus
Monoriné Venczel Katalin pedagógiai munkát segítő munkatárs

 

Bárányka csoport
„Az Úr az én pásztorom…” (Zsolt. 23,1a)

Nagycsoportosok lettünk!
Reménnyel telve, és megvalósításra váró tervekkel kezdtük meg immár negyedik nevelési évünket a csoportunkba járó 24 gyermekkel. A nyári szünet után a kis Báránykák nagy örömmel fogadták egymást, boldogan meséltek nyári élményeikről.  A meleg őszi időjárás lehetővé tette, hogy sok időt töltsünk óvodánk udvarának hátsó részén, a mindenkori „nagyok” udvarán.  A szabad levegőn gyermekeink szívesen építenek a homokozóban, kedvelik a rollerrel és kerékpárokkal való közlekedést a kreszpályán, örömmel csúszdáznak, libikókáznak, hintáznak és trambulinoznak. Az udvaron is szívesen végzik a vizuális tevékenységeket. Nagyon szeretnek gyurmázni, amelyhez a só-lisztgyurmát önállóan, kis segítséggel már el is tudják készíteni. Az Ovifoci pályán fiúk és lányok egyaránt szeretnek labdázni, játszani. A csoportszobában legkedvesebb tevékenységeik a szerepjátékok, (babakonyhai/babaszobai, orvosos, boltos, fodrászos) az építőjátékok, a konstrukciós játékok, a barkácsolás, versengés képességfejlesztő játékokkal, kártyajátékokkal, bábozás, mesélés, verselés, mondókázás és éneklés. Tervezünk sok élményszerzést, kirándulást, és bábszínházi látogatást a debreceni Vojtina Bábszínházba. Szociális képességeik fejlettsége megmutatkozik tevékenységeik során az együttműködésben, a játékok során a szerepek elosztásában, az egymásra figyelésben, egymás elfogadásában. Nap, mint nap megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretetünket, valamint azt, hogy szabad hibázni, a hibát segítséggel ki lehet javítani. Átélhetik a bocsánatkérés és megbocsátás csodálatos áldásait. Naponkénti áhítatokon közösen adunk hálát a mi Jó Pásztorunk, az Úr Jézus szeretetéért, gondviseléséért, családjainkért, gyógyulásokért és a teremtett világ szépségéért, ajándékaiért.

A csoport munkatársai:

Osváthné Katona Zita óvodapedagógus
Kövérné Erdős Éva óvodapedagógus
Bertalan Jánosné pedagógiai munkát segítő munkatárs

 

Csengettyű csoport
„Az Úr az én erős váram”(Zsolt.59,11)

 

A Csengettyű csoportba olyan 5, illetve 6 éves gyermekek járnak, akik 2018. szeptemberében kezdték el az óvodás éveiket. Célunk a különböző családi háttérből és az eltérő szociokulturális környezetből érkező gyermekek egy közösséggé való formálása. A csoportunk ezalatt a három év alatt már egy jól összeszokott és egymáshoz ragaszkodó közöséggé alakult. Mindezt személyes példamutatással, a bizalom kialakításával, illetve a feltétel nélküli szeretet kimutatásával próbáltuk elérni. A gyermekek személyiségének a figyelembevételével igyekszünk kielégíteni a szükségleteiket, így a nyugodt, derűs és szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk. Mindennek az alapja az érzelmi biztonság megléte. A csoportba járó gyermekek maximálisan érdeklődőek és nyitottak a bennünket körülvevő szűkebb és tágabb környezet iránt, így a felajánlott tevékenységekben aktívan vesznek részt. A csoportot leginkább a bizalomra épülő kapcsolatok jellemzik, melynek megtartását kiemelt jelentőségűnek tartjuk a továbbiakban is. A gyermekek szívesen keresik egymás társaságát, leginkább kisebb csoportokban szeretnek játszani, azonban a közöttük lévő együttműködés ösztönzése kiemelt feladatunk, amelyet változatos szabályjátékok, társasjátékok és mikro csoportos kezdeményezések megteremtésével igyekszünk erősíteni.

 

A csoport munkatársai:

Takács Péterné óvodapedagógus
Fülöp-Pipó Mariann óvodapedagógus
Szabóné Mészáros Anikó pedagógiai munkát segítő munkatárs

 

Csillag csoport
„Az Úr az én erősségem” (Zsolt 27,1)

2021.szeptemberében induló kiscsoportunkba 29 gyermek érkezik. Előzetesen tájékoztattuk a szülőket a Pedagógiai Programunkról, és az óvoda házirendjéről is. Ismertettük részletesen velük, hogy miként képzeljük el a befogadást, a befogadási hetet, amelyre megbeszéljük, hogy ki, mikor érkezik. Nyitottak vagyunk velük szemben, hogy érezzék, bátran kérdezhetnek, és tanácsot is kérhetnek. Az első két nap az úgynevezett „szülős befogadási nap”, amelyen előzetes beosztás alapján jönnek a gyerekek a szüleikkel, és eltöltenek 1-2 órát az óvodában. Ezeken a napokon szüleikkel együtt játszhatnak, közösen fedezhetik fel a játékokat, az óvoda helyiségeit. Az ésszerű keretet adó szokás- és szabályrendszer biztonságérzetet, nyugalmat, a közösségi érzelmeik kialakulását szolgálja. A szokás- és szabályrendszer a napirendhez igazodik, rugalmasan alkalmazkodva a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A napi áhítatokon keresztyén gyermek énekeket éneklünk és rövid imádságokban adunk hálát az Úr Jézusnak a teremtett világ csodáiért.


A csoport munkatársai:

Gajdánné Tóth Éva óvodapedagógus
Borsiné Nagy Magdolna óvodapedagógus
Sípos Ferencné pedagógiai munkát segítő munkatárs
Osváth Zsófia pedagógiai asszisztens

 

Halacska csoport bemutatkozása
„Isten a mi oltalmunk” (Zsolt. 62,9)

Az idei nevelési évet 27 kisgyermek kezdte el a csoportban, többségük már második éve jár az óvodába. Életkoruk a betöltött 3 éves kortól, 4 és fél éves korig terjed. A Halacska csoportos gyermekek nyitottak, vidámak, baráti kapcsolataik kialakulóban vannak. Szeretnek énekelni, mondókázni, szeretik az építő és konstruáló játékokat, szívesen tevékenykednek a babakonyhában, a homok-víz asztalban különféle gyakorló játékot próbálhatnak ki, de leginkább a mozgásos játéktevékenységeket kedvelik. Sok időt töltünk a szabadban, az udvaron, ahol lehetőség nyílik futkározni, rollerezni, biciklizni, csúszdázni, hintázni. Az óvodában működő tehetségcsoportok közül a néptánc, és a zeneovi foglalkozásokba kapcsolódtak be a gyermekek. Szívesen és egyre ügyesebben alkotnak. Az ügyes, kíváncsi és szorgalmas kiskezek biztonsággal használják az ollót, szívesen kipróbálnak új kézműves technikákat. Rendszeresen veszünk részt élményszerző sétákon, kirándulásokon, ahol a gyermekek felfedezhetik és gyönyörködhetnek a teremtett világ szépségeiben. Áhítatokon hálát adunk Isten gondviselő szeretetéért és a teremtett világban megtapasztalt csodákért. Megköszönjük református óvodánkat és az ide járó gyermekek családját.A csoport munkatársai:

Tönkő Mónika óvodapedagógus
Baloghné Tóth Beatrix óvodapedagógus
Szabó Julianna pedagógiai munkát segítő munkatárs
Szabadi Antalné Magdi pedagógiai asszisztens