Rendszerüzenet

Csoportjaink

Szivárvány csoport
„A szeretet Istentől van…” (1 János 4,7)

 

Az idei nevelési évet 23 kisgyerek kezdte meg csoportunkban, legtöbben már második éve járnak óvodába. Összeszokott, barátságos, egymást és a felnőtteket is szerető, elfogadó gyerekek töltik mindennapjaikat a csoportban. Nagyon szeretnek rajzolni, vágni, ragasztani, önállóan alkotni, szívesen énekelnek, mondókáznak, verselnek, szeretik a konstruáló, logikai játékokat, szívesen látják egymást vendégül a babaszobában, építenek, báboznak, örömmel vesznek részt a kezdeményezéseken. Nagy mozgásigényüknek megfelelően a tornateremben, az öltözőben, az udvaron, eső esetén a pedig a fedett teraszon töltünk sok időt. Gyakran veszünk részt élményszerző sétákon, ahol a gyerekek észrevételeiket, gondolataikat önállóan megfogalmazzák, s rácsodálkoznak a teremtett világ szépségeire. Hálás a szívünk a hozzánk járó családokért, gyerekekért, s az Úr áldásáért.

 

A csoport munkatársai:
Baloghné Tóth Beatrix óvodapedagógus
Dobó Tímea óvodapedagógus
Monoriné Venczel Katalin pedagógiai munkát segítő munkatárs

 

 

Bárányka csoport
„Az Úr az én pásztorom…” (Zsolt. 23,1a)

 

Csoportunkba 24 kisgyerek jár, akik 4-5 évesek.  Az eltelt három év alatt egymásra figyelő, egymást szerető közösséggé értünk. Érezzük, hogy Isten szép és gazdag áldásaival kísér bennünket életünk minden napján. Egyre több a baráti kapcsolat, reggelente örömmel   érkeznek, szívesen vannak egymás közelében, várják társaikat.

Szeretünk énekelni, rajzolgatni, mesét, verset mondani, dramatizálni. Szívesen építgetünk, barkácsolunk mindent és mindenféle anyagból, a fiúk nagy örömére. Egyre jobban kedveljük a kreativitást és ötletgazdagságot igénylő társas- és konstruáló játékokat. A rendkívül nagy mozgásigény miatt sok időt töltünk a szabadban, az udvaron, lehetőség szerint a jól felszerelt tornateremben.

Rendszeresen megyünk élményszerző sétákra, kirándulásokra a városba, múzeumba, játszótérre, állatkertbe, a Kutasi kilátóhoz.

Áhitatokon, köszönetet mondunk és hálát adunk az Isteni gondviselésért, szeretetért, teremtett világunkért. Áldott legyen az Úr, református óvodánkért!

                                                                                               Soli Deo Gloria

 

A csoport munkatársai:
Osváthné Katona Zita óvodapedagógus
Kövérné Erdős Éva óvodapedagógus
Bertalan Jánosné pedagógiai munkát segítő munkatárs

 

Csengettyű csoport
„Isten az én erős váram”(Zsolt.59,10)

 

A 2020-21-es nevelési évet 25 Csengettyű csoportos gyerekkel kezdtük meg. Szeptemberben változás történt csoportösszetételünkben. Két kisgyerek városi óvodából jött közösségünkbe, akiket óvodásaink nagy szeretettel fogadtak. Azonban hiányolták korábbi csoporttársaikat, akik a családjukban bekövetkezett változások miatt más városba költöztek. Imádságainkban áldást kértünk további életükre. Isten kegyelmét, megtartó szeretetét élhettük át a tavaszi és nyári időszakban, a kialakult járványhelyzet idején. Szeptemberben újra találkoztunk rég látott óvodásainkkal. Örömmel vették újra birtokba birodalmukat. Előkerültek a régen használt játékeszközök, baráti kötődések erősödtek, újak alakultak. Végre együtt lehettünk! Mivel kevesebb lehetőségünk volt élményszerző sétákra, közvetlen környezetünkben tettünk felfedezéseket. Szilvaérés idején szilvát ettünk a fáról. A fűben szöcskére leltünk. A kerti csap körül szitakötők röpködését láthattuk. A katicák mindennapos vendégeink voltak, akiknek búvóhelyet készítettünk. A gyűjtött termésekből termésbábok készültek. A homokozóban várépítés közben sároztunk. Esőzések alkalmával gumicsizmáinkban ugráltunk a pocsolyákban. A gyerekek kérésére csizmás bált rendeztünk.

Áhítatok alkalmával a hála és a köszönet szavait fogalmazták meg Isten felé a gyerekek. Szívesen hallgatták a Bibliából azokat az ószövetségi történeteket (Teremtés, Noé története), melyek által az oltalmazó, gondviselő Istenről beszélgethettünk. Ha Isten megsegít bennünket nyolc tanköteles korú gyerek közül négyen biztosan elmehetnek iskolába. Folyamatosan zajlik a gyerekek fejlesztése, megsegítése. A tehetséges gyerekek az óvoda által biztosított tehetséggondozó csoportokban élhetik meg kreativitásukat. Négy kislány rajzával rajzpályázaton vettünk részt.  

 

A csoport munkatársai:
Takács Péterné óvodapedagógus
Pipó Mariann óvodapedagógus
Szabóné Mészáros Anikó pedagógiai munkát segítő munkatárs


Csillag csoport
„Az Úr az én erősségem” (Zsolt 27,1)

 

A Csillag csoportba 25 gyermek jár, valamennyien 5-6 évesek. Tanköteles korúak: utolsó óvodai évüket kezdték meg 2020 szeptemberében. A hosszú nyári szünet után a gyerekek az újra találkozás örömét élhették át, hiszen már negyedik éve járnak óvodánkba. Baráti kapcsolataik kialakulóban vannak, keresik egymás társaságát, élvezik a közös tevékenységeket. A csoportunkba járó gyerekek vidámak, felszabadultak, játékukban jól kooperálnak egymással. A mindennapjaink változatosak, színesek. Legfőbb tevékenységünk a szabad játék, melyben egyéni képességeiket fejlesztjük. Kedvelik az építő-konstruáló játékokat, szabályjátékokat, szerepjátékokat, barkácsolást. Örömmel társasjátékoznak, szeretik a logikai feladványokat, akár maguk is készítenek játékot. Építünk a gyerekek ismereteire, élményeikre, kíváncsiságukra. A gyerekek nyitottak, érdeklődők az Isten által teremtett csodálatos világ felfedezésére. Szeretnek énekelni, verselni, mesét hallgatni, bátran próbára teszik magukat a mozgásos tevékenységekben. Többen kapcsolódtak be óvodánk különböző tehetségcsoportjaiba: ovifoci, játékos angol, sakkpalota illetve robotika tevékenységekbe. Városi szintű rajzpályázatokon eredményesen szerepeltek azon gyerekeink, akik ábrázolásaikban mutatják meg egyéni tehetségüket, kreativitásukat.  A napi áhítatokon megismert énekekkel, versekkel közösen dicsőítjük Mennyei Atyánkat, aki gondviselő szeretetével vesz körbe bennünket. A gyerekek által megfogalmazott imádságok hálát fejeznek ki Jézus Krisztusért, aki a mi Jó Pásztorunk is.


A csoport munkatársai:
Gajdánné Tóth Éva óvodapedagógus
Borsiné Nagy Magdolna óvodapedagógus
Sipos Ferencné pedagógiai munkát segítő munkatárs


Halacska csoport bemutatkozása
„Isten a mi oltalmunk” (Zsolt. 62,9)Szeptemberben induló kiscsoportunkba 26 kisgyermeket bíztak ránk a szüleik. A gyerekek befogadását családlátogatással kezdtük. Megismerkedtünk a családok szociokulturális hátterével, a kicsinyek mindennapi életével. Első héten a bölcsödéből érkezett hozzánk 6 kisgyermek. Ezt követően folyamatosan érkeztek csoportunkba a gyerekek, fokozatosan történt a befogadás, beszoktatás. Minden család élt az anyás, illetve apás befogadás lehetőségével. Kiemelt feladatunk az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör kialakítása. A napi áhítatokon eleinte figyelmesen hallgatták a felnőtteket imádkozni, keresztyén gyermek énekeket énekelni, majd ők is bekapcsolódtak, és velünk együtt imádkozzák a kötött imádságokat, éneklik az Úr Jézust dicsőítő énekeket. A gyerekek megismerkedtek az óvodával. Óvatosan, de annál nagyobb örömmel vették bírtokba az udvari játékokat, fedezték fel a csoportszobában fellehető játékokat, eszközöket. Szívesen játszanak a homok-víz asztalban elrejtett őszi kincsekkel, örömmel mondókáznak, énekelnek.


A csoport munkatársai:
Tönkő Mónika óvodapedagógus
Szabadi Antalné óvodapedagógus
Szabó Julianna pedagógiai munkát segítő munkatárs