Rendszerüzenet

Csengettyű csoport

Csengettyű csoport

„Isten az én erős váram”(Zsolt.59,10)

 

A 2020-21-es nevelési évet 25 Csengettyű csoportos gyerekkel kezdtük meg. Szeptemberben változás történt csoportösszetételünkben. Két kisgyerek városi óvodából jött közösségünkbe, akiket óvodásaink nagy szeretettel fogadtak. Azonban hiányolták korábbi csoporttársaikat, akik a családjukban bekövetkezett változások miatt más városba költöztek. Imádságainkban áldást kértünk további életükre. Isten kegyelmét, megtartó szeretetét élhettük át a tavaszi és nyári időszakban, a kialakult járványhelyzet idején. Szeptemberben újra találkoztunk rég látott óvodásainkkal. Örömmel vették újra birtokba birodalmukat. Előkerültek a régen használt játékeszközök, baráti kötődések erősödtek, újak alakultak. Végre együtt lehettünk! Mivel kevesebb lehetőségünk volt élményszerző sétákra, közvetlen környezetünkben tettünk felfedezéseket. Szilvaérés idején szilvát ettünk a fáról. A fűben szöcskére leltünk. A kerti csap körül szitakötők röpködését láthattuk. A katicák mindennapos vendégeink voltak, akiknek búvóhelyet készítettünk. A gyűjtött termésekből termésbábok készültek. A homokozóban várépítés közben sároztunk. Esőzések alkalmával gumicsizmáinkban ugráltunk a pocsolyákban. A gyerekek kérésére csizmás bált rendeztünk.

Áhítatok alkalmával a hála és a köszönet szavait fogalmazták meg Isten felé a gyerekek. Szívesen hallgatták a Bibliából azokat az ószövetségi történeteket (Teremtés, Noé története), melyek által az oltalmazó, gondviselő Istenről beszélgethettünk. Ha Isten megsegít bennünket nyolc tanköteles korú gyerek közül négyen biztosan elmehetnek iskolába. Folyamatosan zajlik a gyerekek fejlesztése, megsegítése. A tehetséges gyerekek az óvoda által biztosított tehetséggondozó csoportokban élhetik meg kreativitásukat. Négy kislány rajzával rajzpályázaton vettünk részt.  

 

A csoport munkatársai:
Takács Péterné óvodapedagógus
Pipó Mariann óvodapedagógus
Szabóné Mészáros Anikó pedagógiai munkát segítő munkatárs