Rendszerüzenet

Bárányka csoport

Bárányka csoport

 „Az Úr az én pásztorom” (Zsoltárok könyve 23,1a)Hálatelt szívvel számolunk be az egyik újonnan induló kiscsoport, a Bárányka csoport befogadásának folyamatáról. Leendő óvodásaink számára nagyon körültekintően, a már jól bevált módszert, az anyás befogadást alkalmazva terveztük meg az óvodakezdést.  Csoportunk létszáma 25 fő, ebből 17 kislány és 8 kisfiú.  Az első szülői értekezletünkön, melyet 2023. június 07-én tartottunk, felajánlottuk a szülők számára a családlátogatás lehetőségét, amelyet a családok nagyrésze örömmel fogadott. A nyílt napon ugyan már találkoztunk a gyerekekkel, de a tapasztalatok szerint nagy jelentőséggel bír, hogy a kicsikkel otthonaikban is találkozhatunk.  A már jól bevált „anyás befogadást” ajánlottuk az édesanyáknak, amit örömmel el is fogadtak. A két bölcsődéből érkezett kisgyermek anyukája is vállalta, és ezáltal segítette a zökkenőmentes befogadás folyamatát. A kis Bárányka csoportos gyerekeket életkori sajátosságaiknak megfelelően berendezett és igényesen dekorált csoportszobával, és nagy-nagy szeretettel vártuk. Felkészültünk a nem könnyű időszakra, amely megterhelő édesanyák és gyermekek számára egyaránt. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a szülők ránk bízták legféltettebb „Kincseiket”, gyermekeiket. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy rászolgáljunk erre a bizalomra. Így egy hónap elteltével elmondhatjuk, hogy a befogadás a fokozatosság és folyamatosság elvét szem előtt tartva, sikeresen zajlik. Speciális helyzetben vagyunk, hiszen a gyerekek egyrésze majd csak januárban és februárban fog csoportunkba érkezni, ezért hangsúlyosan jellemző a gyerekek folyamatos befogadása. A reggeli sírásokat leszámítva, nagyon örömteli napokat töltünk a gyerekekkel. Nagyon szeretnek építeni, legózni, autózni, kisvonatozni, puzzle játékokkal játszani, lengővonalas firkákat létrehozni, gyurmázni, Az elmúlt napokban nagy kedvenc volt a játék a gesztenyével, amit egy kedves Anyuka hozott nekünk. Szeretik a meséket, mondókákat, verseket és nagyon szeretnek énekelni. A szokatlanul meleg időjárás lehetővé tette, hogy sok időt töltsünk az udvaron, ahol nagyon szeretnek játszani. Bátran használják a csúszdát, mászókát, hintát, a kismotorokat és a futóbicikliket, és nagyon szeretnek labdázni az ovifoci pályán. Nagyon szép délelőttöt töltöttünk szeptember 29-én, pénteken a Hadházi erdőben, ahová az óvoda közösségével, szülők kíséretében mentünk kirándulni. Igaz, hogy volt hiányzónk, de nagyon jó volt együtt lenni azokkal a kisgyermekekkel is, akik még később kezdik meg az óvodát. A mindennapi áhítatokon tanultunk már több keresztyén gyermekéneket, kötött imádságokat és Fehérkének, a kis fehér báránykának minden alkalommal elmondja minden kisgyermek a nevét és óvodai jelét, ezáltal gyakoroljuk a neveket, hogy néven tudjuk egymást szólítani. Beszélgetünk mennyei Atyánkról, akit nem látunk, nem tudjuk megsimogatni, de tudjuk, hogy mindig velünk van, gondoskodik rólunk, és nagyon szeret bennünket. Nagyon hálásak vagyunk, hogy több gyermek, hívő családból érkezett.

Jó abban a tudatban kezdeni minden napot, hogy itt az óvodában az Úr Jézust szolgáljuk, aki szeret és vezet minket. A tőle kért és kapott bölcsességgel igyekszünk nevelni a ránk bízott gyermekeket.  

 A csoport munkatársai:

  • Osváthné Katona Zita óvodapedagógus
  • Molnár Tamara Csilla óvodapedagógus
  • Szabadi Antalné pedagógiai asszisztens
  • Véber Istvánné pedagógiai munkát segítő dajka