Rendszerüzenet

Csoportjaink

Szivárvány csoport

„ A szeretet Istentől van” (1János 4,7)

Az idei nevelési évet 23 kisgyerek kezdte meg csoportunkban, a Szivárvány csoportban, akik negyedik éve járnak óvodába, s már iskolába készülnek. Összeszokott, barátságos, mosolygós, egymást és a felnőtteket is szerető, elfogadó gyerekek töltik mindennapjaikat a csoportban. Nagyon szeretnek rajzolni, festeni, vágni, ragasztani, önállóan alkotni, szívesen énekelnek, mondókáznak, verselnek, szeretik a konstruáló, logikai, társasjátékokat, szívesen látják egymást vendégül a babaszobában, építenek, báboznak, örömmel vesznek részt a kezdeményezéseken. Mivel sok a fiú a csoportban, lehetőséget biztosítunk számukra a barkácsolásra. Erre külön helyet és asztalt alakítottunk ki, ahol kalapáccsal, szeggel, csavarokkal készülnek a műhelymunkák.
Nagy mozgásigényüknek megfelelően a tornateremben, az öltözőben, az udvaron, eső esetén a pedig a fedett teraszon töltünk sok időt. Kihasználjuk az ovi-foci pályánkat, a sok rollert és futóbiciklit. Udvarunkon csodálatos homokvárakat építenek a gyerekek és kedvencük a trambulin. Gyakran veszünk részt élményszerző sétákon, kirándulásokon, ahol a gyerekek tapasztalatokat szereznek, megfogalmazzák észrevételeiket, gondolataikat, s rácsodálkoznak a teremtett világ szépségeire.
Az áhítatokon naponta hálát adunk ezekért a csodákért, családunkért, egészségünkért, óvodánkért.
Hálás a szívünk a hozzánk járó családokért, gyerekekért, s az Úr áldásáért.

A csoport munkatársai:

Dobó Tímea óvodapedagógus
Molnár Tamara Csilla óvodapedagógus
Monoriné Venczel Katalin pedagógiai munkát segítő munkatársBárányka csoport

 „Az Úr az én pásztorom” (Zsoltárok könyve 23,1a)

A Bárányka és a Csengettyű csoportos gyermekek egy része 2022 májusában elballagott, azonban az itt maradó gyerekek egy új, közös csoportban kezdték meg az utolsó óvodai nevelésben résztvevő évüket, így a 2022/2023-as nevelési év legfőbb feladata a csoport egy közösséggé való kovácsolása, a Bárányka csoportban.  
A csapatépítés során igyekszünk a társas viszonyok beágyazásával olyan szituációkat teremteni, ahol a gyermekek meg tudnak nyílni, kapcsolataikat fel tudják eleveníteni, illetve erősíteni. Próbálunk minél több élményszerzési alkalmat, sétát és kirándulást szervezni számukra. Mindezek egy biztos alapot nyújtanak a képességfejlesztési célok elérésére, valamint az iskolára való sikeres felkészítésre. A gyermek tevékenykedő egyén, a személyisége és a tevékenysége egymásra kölcsönösen hatva fejlődik, így ennek érdekében a komplex és cselekvésbe ágyazott tevékenykedtetés az egyik fő célunk.
Ezen feladatok megvalósítása érdekében törekszünk a derűs hangulatú, bizalmon alapuló, elfogadó, barátságos légkör folyamatos biztosítására. Továbbá a csoportunk vezérigéjét szem előtt tartva „Az Úr az én pásztorom” Zsoltárok könyve 23,1a, illetve a keresztény nevelés adta lehetőségek alkalmazásával is közösségi érzés erősítésére törekszünk.


A csoport munkatársai:

Osváthné Katona Zita óvodapedagógus
Fülöp-Pipó Mariann óvodapedagógus
Véber Istvánné pedagógiai munkát segítő munkatársCsengettyű csoport

„Az Úr az én erős váram” (Zsoltárok könyve 59,11)

2022. szeptemberében 26 kisgyermek kezdi meg óvodás éveit a Csengettyű csoportban. 2,5-3 éves kisfiúk és kislányok hagyják el a megszokott otthoni környezetüket, a szülők mellett megélt biztonságot. Kilépnek a számukra még ismeretlen, de sok új élményt és örömöt ígérő, kíváncsiságukat felkeltő világba.
Az út nem lesz mindig zökkenőmentes. Különösen is a kezdetekkor kell nagy akadályokat leküzdeni. Azonban szeretnénk ezen az úton mi, óvodai munkatársak, melléjük szegődni, s megmutatni számukra milyen jó az, ha barátokra találnak, ha a közösségben játszhatnak, ha közös élményeket élhetnek át. Segíteni fogjuk őket, hogy kitáruljon előttük az a világ, ami körülveszi őket, hogy minden érzékükkel tapasztalják azt a csodát, amelyet Istenünk ajándékozott nekünk. Társunk lesz célunk elérésében a játék, a mozgás, az ének, a mesék világa.
Mindenhez kérjük Mennyei Atyánk áldását, Jézus vezetését és a Szentlélek erejét.


A csoport munkatársai:

Takács Péterné óvodapedagógus
Nagy Dóra óvodapedagógus
Szabadi Antalné Magdi pedagógiai asszisztens
Szabóné Mészáros Anikó pedagógiai munkát segítő munkatárs


 

Csillag csoport

 „ Az Úr az én erősségem” (Zsoltárok könyve 27,1)

Csoportunkba, a csillag csoportba 29 kisgyerek kezdte meg a második nevelési évet, közülük egy gyerek most szeptembertől ismerkedik az óvodai élettel. Óvodásaink számára olyan nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkört igyekszünk teremteni, mely optimális a testi-lelki harmonikus fejlődésnek.
Az előző évben megismert szokás- és szabályrendszer biztonságérzetet, nyugalmat, a közösségi érzelmeik kialakulását szolgálja.  A gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni élményeihez, érdeklődésükhöz igazítva tervezzük és szervezzük a tevékenységeinket, figyelemebe véve az egyéni sajátosságokat. A gyerekek örömmel veszik birtokba naponta csoportszobánk játékait: a kisfiúk leginkább építeni, autózni szeretnek, míg a kislányok vidáman sütnek-főznek, babáznak.
Az udvari játékok széles választékot nyújtanak a változatos mozgásfejlesztésre, melyek közül legnépszerűbbek gyerekekeink körében a futóbiciklik, rollerek, mászókák. 
A napi áhítatokon keresztyén gyermek énekeket éneklünk és rövid imádságokban adunk hálát az Úr Jézusnak a teremtett világ csodáiért.


A csoport munkatársai:

Borsiné Nagy Magdolna óvodapedagógus
Gajdánné Tóth Éva óvodapedagógus
Kövérné Erdős Éva pedagógiai asszisztens
Sipos Ferencné pedagógiai munkát segítő munkatárs


 

Halacska csoport bemutatkozása

„Isten a mi oltalmunk” (Zsoltárok könyve 62,9)

A 2022/2023-as nevelési évet 25 gyermekkel kezdtük meg, többségük már harmadik éve jár a Halacska csoportba. Életkoruk betöltött 4-5éves kortól, a közel 6 éves korig terjed, ebből adódóan 8 kisgyermek elérte a tanköteles korosztályt. Kisfiúk és a kislányok aránya eltérő.
A Halacska csoportba járó gyermekek örömmel érkeznek az óvodába. Nyitottak, vidámak, baráti kapcsolataik kialakultak. Szeretnek énekelni, mondókázni, szeretik az építő és konstruáló játékokat, szívesen tevékenykednek a babakonyhában, a homok-víz asztalban különféle képességfejlesztő logikai játékot próbálnak ki, kedvelik a mozgásos tevékenységeket. Sok időt töltenek a szabadban, ahol lehetőség nyílik futkározni, rollerezni, biciklizni, csúzdázni, hintázni, hatalmas homokvárat építeni. Szívesen vesznek részt élményszerző kirándulásokon, tapasztalatszerző sétákon.
Az óvodában működő tehetségcsoportok közül néptánc, zeneovi, sakkjátszótér, ovifoci és angol foglalkozásokba kapcsolódtak be a gyermekek. Szívesen és egyre ügyesebben alkotnak. Mindennapok folyamán szívesen hallgatnak és mondanak meséket, verseket, kedvelik a táncos, énekes tevékenységeket. Az ügyes kiskezek biztonsággal használják az ollót, szívesen kipróbálnak új kézműves technikákat.
Áhítatok alkalmával hálát adnak Isten gondviselő szeretetéért a teremtett világban megtapasztalt csodákért.
Imádságaikban hálát adnak családtagjaikért, imádkoznak egymásért és az óvodánkért.
Szívesen bekapcsolódnak gyülekezetünk életébe és szolgálataikkal közösen dicsérik teremtő Istenünket.


A csoport munkatársai:

Tönkő Mónika óvodapedagógus
Baloghné Tóth Beatrix óvodapedagógus
Szabó Julianna pedagógiai munkát segítő munkatárs