Rendszerüzenet

Csoportjaink

Szivárvány csoport
„A szeretet Istentől van” (1. János 4,7)

Ebben a nevelési évben az Úrnak köszönhetően, 19 új kisgyermek kezdte meg óvodai életét a Szivárvány csoportban. Fiúk – lányok aránya megfelelő, 11 kisfiú, valamint 8 kislány. Az első szülői értekezleten mindenki kiválasztotta a számára legkedvesebb óvodai jelét, valamint bemutatkoztunk a szülőknek. Augusztus végén majdnem minden családhoz el tudtunk látogatni, ahol betekintést tehettünk a családok életébe, ismerkedtünk a családtagokkal kicsit kötetlenebb formában.  Az volt a tapasztalatunk, hogy a szülők szívesen kérdeztek, érdeklődtek a szokásainkról, szabályainkról, valamint átbeszéltük, ki hogyan tervezné gyermeke beszoktatását. A gyerekek szépen felvették velünk a kapcsolatot, barátságosan közeledtek hozzánk. A beszoktatás folyamatosan zajlott, a gyerekek az első pár napban az anyukájukkal játszottak ismerkedtek a csoportszobával, az öltözővel, az udvari játékokkal. Az Úrnak hála nagyon sokszínű játékaink vannak, így minden kicsi megtalálhatta a neki megfelelő játékot. Figyeltünk arra, hogy van olyan gyermek is a csoportunkban, aki kicsit visszahúzódob, ezért ezeknek a gyerekeknek kialakítottunk a csoportban egy olyan sarkot, ahol lehetőségük van az elcsendesedésre, a megnyugvásra. Jól látható, hogy szívesen és korukhoz képest szépen játszanak, szeretik az énekes tevékenységeket, valamint a mondókákat. Szépen ismerkednek a különféle imádságokkal, mondogatják, illetve énekelgetik a különböző hitéleti dalocskákat, versikéket. Az óvodai szabályokat igyekszünk következetesen betartatni, hiszen mind az épületben, mind az óvoda udvarán más-más szokással, szabállyal kell megismerkedniük. Novembertől kezdjük el a különféle tevékenységekkel megismertetni a gyerekeket. Lehetőségünk szerint próbálunk olyan témákat választani, amelyek ennek a korosztálynak megfelelőek, mint az állatokkal való ismerkedés, próbáljuk utánozni a hangjukat, mozgásukat. Nagyon szeretnek a gyerekek az udvaron játszani, felfedezni a körülöttük lévő Isten alkotta világot. Hálásan köszönjük a szülők bizalmát, örülünk, hogy a Jó Pásztor Református Óvodát választották, ahol nyugodt, szeretetteljes hangulatban töltik mindennapjaikat az apróságok.

A csoport munkatársai:

 • Dobó Tímea óvodapedagógus
 • Baloghné Tóth Beatrix óvodapedagógus
 • Monoriné Venczel Katalin pedagógiai munkát segítő munkatárs
 • Gellénné Marjai Katalin pedagógiai asszisztens

 

Bárányka csoport
„Az Úr az én pásztorom…” (Zsolt. 23,1a)

Hálás szívvel számolhatunk be, hogy a 2019/2020-as nevelési évben három kisfiú érkezett csoportunkba, így a létszámunk 24 (SNI-vel 26) fő lett. A Bárányka csoportba 13 kislány, és 11 kisfiú jár. A hosszú nyári szünet után a gyermekek örömmel érkeztek óvodába, és boldogan vették birtokba az újonnan felújított udvari játékokat, és a már jól ismert csoportszobát. Az időjárás lehetővé tette, hogy a délelőtt nagyrészét a szabadban töltsük.                                 Nagy várakozással nézünk immár második óvodai évünk elé. A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve igyekszünk összeállítani a tevékenységi terveket. A napirendünk legfontosabb része továbbra is a szabad játék lesz. Célunk, a felkínált tevékenységek által a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása. Tervezünk sok élményszerző sétát, és tavasszal szeretnénk ellátogatni a Debreceni Állatkertbe. Ebben az évben is számítunk a gyermekek gyermekirodalom és zene iránti fogékonyságára. A már tavaly megismert vizuális tevékenységeken túl új technikákkal ismerkedhetnek meg a Bárányka csoportos gyermekek. Mivel sokat önállósodtak, ügyesedtek, ígéretünk szerint kialakítottuk a barkács asztalt sokféle eszköz biztosításával. Az öltözőben, ebben az évben is lehetőség lesz a nagy építőelemekkel való játékra. A gyermekek játékában már az első héten megjelentek a múlt nevelési évben közösen átélt játékélmények. (Koncertszínpaddal, hangszerekkel; utazás autóval, busszal; piknikezés) A legfontosabb a csoportban mindannyiunk számára a feltétel nélküli szeretet átélése. Istentől kért, és kapott bölcsességgel, és a Tőle kapott szeretet továbbadásával igyekszünk minden gyermeket segíteni abban, hogy közösségünkben megtalálja a helyét, és jól érezze magát ebben a szeretetközösségben. A napi áhítatokon, az elcsendesedések alkalmain sok keresztyén gyermekéneket tanultak meg a gyermekek, amelyekkel nap, mint nap hálát adunk, köszönetet mondunk Mennyei Atyánk szeretetéért, gondviseléséért. Örömmel tölt el bennünket, hogy mi is a Jó Pásztor, az Úr Jézus báránykái lehetünk.

A csoport munkatársai:

 • Osváthné Katona Zita óvodapedagógus
 • Kövérné Erdős Éva óvodapedagógus
 • Bertalan Jánosné pedagógiai munkát segítő munkatárs

 

Csengettyű csoport
„Isten az én erős váram” (Zsolt. 59,10)

A Csengettyű csoportba olyan 3, illetve négy éves gyermekek járnak, akik 2019. szeptemberében kezdték el az óvodai éveiket. Azonban az idei nevelési év kezdetén még érkeznek új gyermekek a csoportba, akiknek a befogadása folyamatosan történik. A legfőbb célunk ebben az évben, hogy a már összeszokott közösségbe az újonnan érkező gyermekeket is befogadjuk zökkenőmentesen, az óvodai környezet elfogadtatásával. További célunk a különböző családi háttérből, eltérő szociokulturális környezetből, és különböző értékrenddel érkező gyermekek egy közösséggé való formálása. Mindezt személyes példamutatatással, a bizalom kialakításával, illetve a feltétel nélküli szeretet kimutatásával törekszünk elérni. A gyermekek személyiségének a figyelembevételével próbáljuk kielégíteni a szükségleteiket, így a nyugodt, derűs és szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk, amely az érzelmi biztonságuk kialakulását is lehetővé teszi. A csoportba járó gyermekek maximálisan érdeklődőek és nyitottak a bennünket körülvevő szűkebb és tágabb környezet iránt, így a felajánlott tevékenységekben aktívan vesznek részt. A szabadjáték során szívesen keresik egymás társaságát, mindamellett, hogy a felnőttek társaságát is igénylik. A csoportot leginkább a bizalomra épülő kapcsolatok jellemzik, melynek megtartását kiemelt jelentőségűnek tartjuk a továbbiakban is.

A csoport munkatársai:

 • Takács Péterné óvodapedagógus
 • Pipó Mariann óvodapedagógus
 • Szabóné Mészáros Anikó pedagógiai munkát segítő munkatárs

 

Csillag csoport
„Az Úr az én erősségem” (Zsolt. 27,1)

A 2019-2020-as nevelési évben 25 gyerek tölti együtt hétköznapjait a Csillag csoportban, akik közül 12 gyerek tanköteles korú. A gyerekek az újratalálkozás örömét élhették át az ősz első napjaiban, hisz már három éve vannak együtt. A mindennapjaink változatosak, színesek. Igyekszünk minél több közös élményt nyújtani a gyerekeknek, melyeket játékos tapasztalatszerzés formájában, tevékenységeinkben sokféleképpen fel tudunk dolgozni. Építünk a gyerekek eddigi ismereteire, kreativitásukra, kíváncsiságukra. Egyéni ötleteiket bátran megvalósítják a különböző játékokban, tevékenységekben. A gyerekek nyitottak, érdeklődők Isten csodálatos világa felé. Szeretnek kipróbálni minden újdonságot. Kedvelik a meséket, bábozást, festést, gyurmázást, táncolást, sütés-főzést, építkezést, különféle mozgásos játékokat. Hálásak vagyunk Istennek, amiért a gyerekek jól érzik magukat óvodánkban. Öröm számunkra, hogy a gyerekek itt is átélhetik: együtt lenni jó. Lehetőséget biztosítunk a baráti kapcsolatok elmélyítésére. Istenünk gondoskodó szeretetéért napi áhítatainkban együtt mondunk köszönetet.

A csoport munkatársai:

 • Gajdánné Tóth Éva óvodapedagógus
 • Borsiné Nagy Magdolna óvodapedagógus
 • Nagy Anita pedagógiai munkát segítő munkatársHalacska csoport
„Isten a mi oltalmunk” (Zsolt. 62,9)

A Halacska csoportba 29 gyermek jár (közülük 2 kisfiú sajátos nevelésű igényű), életkoruk a betöltött 5 éves kortól hét éves korig terjed. Többségük iskolába készül: ők utolsó óvodai évüket kezdték meg 2019 szeptemberében. A Halacska csoportos gyerekek talpraesettek, vidámak, baráti kapcsolatok is kialakultak már közöttük. Szeretnek énekelni, verselni, társasjátékozni, de leginkább a mozgásos játéktevékenységeket kedvelik: futkározni, rollerezni, fogócskázni, labdázni. Több kisfiú már az előző nevelési évben is rendszeresen járt ovi-foci foglalkozásra. Az óvodában működő tehetségcsoportok közül a néptáncos, a zeneovis, illetve a játékos angol nyelvi foglalkozásokba szintén sok gyerek kapcsolódott be. Mivel szívesen és egyre ügyesebben ábrázolnak, pályamunkákat készítünk az Európai Mobilitási Hét alkalmából meghirdetett rajzpályázatra, melynek témája a gyalogos közlekedés. Emellett versekkel, dalokkal, imádságokkal készülünk a Családi Istentiszteleteken való szolgálatra.

A csoport munkatársai:

 • Szabadi Antalné óvodapedagógus
 • Tönkő Mónika óvodapedagógus
 • Szabó Julianna pedagógiai munkát segítő munkatárs