Rendszerüzenet

Csillag csoport

Csillag csoport

 „ Az Úr az én erősségem” (Zsoltárok könyve 27,1)Csoportunkba 28 kisgyerek kezdte meg a harmadik nevelési évet óvodánkban, közülük ketten újonnan érkeztek hozzánk. Óvodásaink számára olyan nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkört igyekszünk teremteni, mely optimális a testi-lelki harmonikus fejlesztésnek. Az előző évben megismert szokás- és szabályrendszer biztonságérzetet, nyugalmat, a közösségi érzelmeik kialakulását szolgálja.  A gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni élményeihez, érdeklődésükhöz igazítva tervezzük és szervezzük a tevékenységeinket, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat. A gyerekek nyitottak, örömmel érkeznek reggelente az óvodába. Szemeikkel keresik megérkeztek-e a barátaik. Vágynak a világ felfedezésére, ehhez minél több élményszerző kirándulást, sétát igyekszünk szervezni kulturális programokkal kiegészítve. Nagycsoportos korú gyerekeink az óvoda, különböző tehetségcsoportjaiban is aktívan részt vesznek, ezáltal elmélyülhetnek egy-egy számukra érdekes tevékenységben. A gyerekek játékában visszaköszönnek a közösen átélt élmények, melyekhez a szükséges eszközöket a gyerekekkel együtt készítjük el.  A szerepjátékok mellett, egyre inkább hangsúlyosabbá válnak a szabályjátékok. A gyerekek mozgásigényének kielégítését jól felszerelt tornaterem és udvari játékok biztosítják.   Az udvari játékok széles választékot nyújtanak a változatos mozgásfejlesztésre, melyek közül legnépszerűbbek gyerekekeink körében a futóbiciklik, rollerek, mászókák.  A napi áhítatokon keresztyén gyermek énekeket éneklünk és rövid imádságokban adunk hálát az Úr Jézusnak a mindennapi gondviseléséért, szeretetéért.

A csoport munkatársai:

  • Borsiné Nagy Magdolna óvodapedagógus
  • Gajdánné Tóth Éva óvodapedagógus
  • Sipos Ferencné pedagógiai munkát segítő dajka