Rendszerüzenet

Bárányka csoport

Bárányka csoport

 „Az Úr az én pásztorom” (Zsoltárok könyve 23,1a)

A Bárányka és a Csengettyű csoportos gyermekek egy része 2022 májusában elballagott, azonban az itt maradó gyerekek egy új, közös csoportban kezdték meg az utolsó óvodai nevelésben résztvevő évüket, így a 2022/2023-as nevelési év legfőbb feladata a csoport egy közösséggé való kovácsolása, a Bárányka csoportban.  
A csapatépítés során igyekszünk a társas viszonyok beágyazásával olyan szituációkat teremteni, ahol a gyermekek meg tudnak nyílni, kapcsolataikat fel tudják eleveníteni, illetve erősíteni. Próbálunk minél több élményszerzési alkalmat, sétát és kirándulást szervezni számukra. Mindezek egy biztos alapot nyújtanak a képességfejlesztési célok elérésére, valamint az iskolára való sikeres felkészítésre. A gyermek tevékenykedő egyén, a személyisége és a tevékenysége egymásra kölcsönösen hatva fejlődik, így ennek érdekében a komplex és cselekvésbe ágyazott tevékenykedtetés az egyik fő célunk.
Ezen feladatok megvalósítása érdekében törekszünk a derűs hangulatú, bizalmon alapuló, elfogadó, barátságos légkör folyamatos biztosítására. Továbbá a csoportunk vezérigéjét szem előtt tartva „Az Úr az én pásztorom” Zsoltárok könyve 23,1a, illetve a keresztény nevelés adta lehetőségek alkalmazásával is közösségi érzés erősítésére törekszünk.


A csoport munkatársai:

Osváthné Katona Zita óvodapedagógus
Fülöp-Pipó Mariann óvodapedagógus
Véber Istvánné pedagógiai munkát segítő munkatárs