Rendszerüzenet

Intézkedési terv 2020.

 

 Jó Pásztor Református Óvoda

 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18. sz. Tel.: 06-52/561-459
E-mail: ovodavezeto@jopasztorrefovi.hu
Honlap: www.jopasztorrefovi.hu
OM azonosító: 200 804

 

Tisztelt Szülők!

A Jó Pásztor Református Óvoda a 2020/21-es nevelési évre az EMMI által megfogalmazott intézkedési terv alapján saját protokollt dolgozott ki. Az intézkedések célja a tömeges megbetegedést okozó járvány következményeinek elhárítása, egészségünk megóvása és a koronavírus terjedésének megelőzése, ez mindannyiunk közös érdeke és felelőssége! Felhívom a tisztelt szülők figyelmét, hogy a szabályok betartása mindenki számára kötelező érvényű!

 • Intézményünkben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermeket fogadunk, kérjük a tisztelt szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél bármilyen megbetegedésre utaló tüneteket észlelnek, tartsák otthon és vegyék fel a kapcsolatot gyermekük háziorvosával! A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus gyanú merült fel vagy igazolt fertőzés állapítottak meg.
 • Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük és értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről, értesítjük a szülőt is, hogy gyermekét a lehető legrövidebb időn belül vigye haza. A szülők figyelmét felhívjuk, hogy ebben az esetben feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A gyermekek az óvodába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi engedéllyel térhetnek vissza.
 • A nevelési év kezdetén kérjük a szülőket, hogy az óvoda által kiadott dokumentumon nyilatkozzanak gyermekük egészségi állapotáról!
 • Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata kötelező! Az intézménybe csak és kizárólag a főbejáraton lehet belépni, kérem a szülőket a gazdasági bejáratot ne használják! Egy gyermekkel csak egy kísérő érkezzen, a kísérő szülő számára az intézmény területén kötelező a szájmaszk viselése!

 Felhívom a tisztelt szülők figyelmét, hogy az intézmény főbejáratát 8 órakor bezárjuk, kérjük gyermekükkel legyenek szívesek eddig megérkezni az intézménybe! Kapunyitás 1230-tól 1245-ig, illetve1530-kor. Kérjük érkezésnél és távozásnál ezeket az időpontokat vegyék figyelembe!

 • A gyermek és felnőtt mosdókban, illetve a szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget vírusölő hatású kézfertőtlenítő szerrel, kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk, saját törölköző használata nem engedélyezett.
 • Az óvodai szűrővizsgálatok során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat vesszük figyelembe.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében - védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok- a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembevételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) a gyermekek közötti találkozások számának csökkentésére törekszünk.
 • A csoportszobákban és az intézmény teljes épületében folyamatosan és rendszeresen végezzük a szellőztetést, a kézfertőtlenítést, kézmosást és naponta több alkalommal a felületfertőtlenítést.
 • Rendezvényeinket a zárttéri helyett szabad térben szervezzük meg, melyek során törekszünk a kisebb létszám betartására és a résztvevők körének korlátozására.
 • Az élményszerző kirándulásokat, sétákat - figyelembe véve az aktuális járványügyi helyzetet – körültekintően, a gyermekek biztonságát szem előtt tartva tervezzük meg.

 Az intézmény minden munkatársa nevében kívánok minden családnak nagyon jó egészséget és áldásokban gazdag nevelési évet!

Megértésüket és együttműködő segítségüket hálás szívvel köszönöm!

 

Hajdúböszörmény, 2020. szeptember 1.   

                                                       Tisztelettel és áldáskívánással:                         

Dobóné Tanczig Anita
óvodavezető