Rendszerüzenet

Beiratkozás 2021.

F  E  L  H  Í  V  Á  S
óvodai beíratásra
a 2021/2022. nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY városában az óvodai beíratás
Ideje:
2021. április 27. (kedd) 7.30 – 16.30 óráig
2021. április 28. (szerda)   7.30 – 16.30 óráig     

Módja:
elektronikus úton (az óvoda részére küldött emailben) vagy
a körzetileg illetékes vagy választott óvodában személyesen

 

 • Csillagvár Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1.
  (Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha a Hét vezér úti, a Dobó István úti óvodákba kérik a felvételét.)
Hajdúvidi tagóvoda: 4086 Hajdúvid, Óvoda u. 15.
Az óvoda email címe: kolcsey@csillagvarovoda.hu
 
 • Napsugár Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50.
  (Itt kell beíratni a gyermeket abban az esetben is, ha a Weszprémy G. utcai óvodába kérik a felvételét.)
Bodaszőlői tagóvoda: 4224 Bodaszőlő, Vincellér u. 16.
Az óvoda email címe: polgari@napsugarovoda-hb.hu
 
 • Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Esze Tamás u. 2-4.

Az óvoda email címe: info@kincskereso-hboszormeny.edu.hu

 

 • Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.

Az óvoda email címe: ovoda@ped.unideb.hu

 

 • Jó Pásztor Református Óvoda: 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18.

Az óvoda email címe: ovodavezeto@jopasztorrefovi.hu

Az elektronikus úton történő beiratkozásra folyamatosan lehetőség van 2021. április 28. napjáig.

Kötelező a gyermek beíratása, ha a gyermek 2021. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét. A beíratási kötelezettségének elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, amennyiben a beiratkozás személyesen történik:

-    az óvodai felvételről szóló határozat

 • a szülő/törvényes képviselő lakcímkártyája
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ- és lakcímkártyája
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (GYVK) részesülő gyermek esetén, a jogosultságot megállapító határozat
 • meglévő szakértői bizottsági vélemény, vagy tartós betegségről szóló szakorvosi vélemény.

 

A beiratkozáshoz szükséges adatok, amennyiben a beiratkozás emailen keresztül történik:

a gyermek neve, születési adatai, anyja neve, lakhelye, TAJ száma.

A szülő 2021. május 25. napjáig kérheti gyermeke felmentését az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A felmentést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) adhatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.


Hajdúböszörmény, 2021. március 30.

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző