Tájékoztató 
 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban
a 2018/2019. nevelési évre történő jelentkezésről és beiratkozásról

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, aki 2015. szeptember 01. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

 Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.hajduboszormeny.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot 2018. március 14-ig abban az intézményben kell leadni, ahová a szülő gyermeke felvételét kéri.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve letölthető a www.hajduboszormeny.hu oldalról.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy, ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2018. március 23-ig, mely döntésről értesíti a szülőt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).

 

A beiratkozás időpontjáról a fenntartó hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint a helyben szokásos módon.

Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahová felvételt nyert a gyermeke.

 

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Hajdúböszörmény Város Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani.

 

Az óvodába jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az óvodavezetőknél illetve a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán Dr. Kovács Erzsébet osztályvezetőnél. (Polgármesteri Hivatal, fsz. 24. iroda, tel: 52/563-224, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

Hajdúböszörmény, 2018. február 01.

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

 

Letölthető: Jelentkezési lap

Eseménynaptár

Január 2019
H K Sze Cs P Szo V
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

További képek a Galériában

Galéria