Archívum

Boldogság háromszor

Gerzsenyi Sándor: Anyák napján

Nincs szebb a boldog asszony-arcnál,
Míg nézi gyermekét;
S ha rá ragyog a tiszta szempár,
Nem adná kincsekért…
Nincs jobb a hű édesanyánál!
Ha csöndes, halk fohásza felszáll,
Kitárul akkor fönn az Ég,
S a Menny a Földdel összeér,
Az égi üdv a Földre ér.

Bővebben...

Anyák napi üzenet

Május 7-én, vasárnap a Jó Pásztor Református Óvoda Csengettyű csoportos gyermekeinek műsora hangolta fel szívünket a délelőtti istentiszteleti alkalomra.

Anyák napján Isten azt üzente számunkra, hogy nekünk szülőknek óriási felelősségünk van azt illetően, hogy mit hagyunk gyermekeinkre. Mennyivel fontosabbak és szükségesebbek a lelki javak, mintsem az anyagi örökség. Ne csupán a múlandó értékeket igyekezzünk gyermekeinkre hagyni. Törekedjünk az örökkévaló kincsek megszerzésére és továbbadására is, hogy (Pál apostol gondolataival élve) „a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség” ékesíthesse gyermekeinket. Hiszen „az ilyenek ellen nincs törvény.” (Galata 5:22-23)

írta: Marjai-Tóth Dóra