Archívum

2017 Március 28. Óvodai beíratás

H I R D E T M É N Y az óvodai felvételről

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)EMMi rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint a fenntartó az óvodai beíratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beíratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

Bővebben...

Nyíltnapok 2017. Február 7,14,21 Óvodánkban

A 10 éves jubileumi évfordulóját ünneplő Jó Pásztor Református Óvoda szeretettel hívja és várja az érdeklődő családokat 2017. február 7, 14 és 21-én (keddi napokon 8.00.-11 óráig) a Nyílt alkalmainkra! Betekinthetnek óvodai életünkbe, pedagógiai munkánkba. Ezeken a napokon az óvodánkban dolgozó szakembereink (gyógypedagógus- logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógytornász, szenzomotoros mozgásfejlesztő pedagógus) várják és tanácsaikkal segítik a kérdésekkel hozzájuk forduló szülőket. Megtekinthetik a gyermekek között végzett fejlesztő munkájukat. Óvodánk munkatársi közössége nagy szeretettel várja Önöket gyermekeikkel együtt!