Csillag csoport         

A 2017/2018-as nevelési évet 25 kisgyermekkel kezdtük meg. Kiscsoportosok vagyunk! 4 gyermek bölcsődéből, 21 családból érkezett a csoportba, melyből 11 lány és 14 fiú. Augusztus utolsó hetében alkalmunk volt megismerkedni majdnem mindegyik kisóvodásunkkal családjuk körében. Családlátogatás alkalmával már ismertettük a szülőkkel a befogadás menetét. Szeptemberben hetente 5-5 új kisgyereket tudtunk befogadni a Csillag csoportba. Lehetőséget biztosítottunk a szülős befogadásra. A befogadás időszakában legfontosabb nevelési feladatnak az érzelmi nevelést tartottuk. Törekedünk a szeretetteljes, családias légkör kialakítására, a biztonságot nyújtó környezetre. A csoport életkorához igazodva otthonos környezetben várjuk a gyerekeket. Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód elvének alkalmazását is.

A gyerekek most ismerkednek az óvodával. Érdeklődve veszik birtokba az udvari játékokat: a hintát, csúszdát, mászókát, libikókát, holdjárókat. Izgalmas felfedezés számukra a csoportszobában található különféle játékok kipróbálása. A gyerekek folyamatosan ismerkednek egymással: egymás nevével, jelével.

A gyerekek hitbeli nevelése átszövi a mindennapjainkat, melynek része a  mindennapos áhítatok és a heti egyszeri keresztyén nevelési foglalkozás. Mennyei Atyánk gondoskodó szeretetét a gyermekek is nap, mint nap megtapasztalhatják. A gyerekek közül csak néhányan hallottak korábban Istenről, ezért is kiemelten nagy a felelősségünk a ránk bízott gyermekek hitbeli nevelésében.

A Csillag csoport igéje, mely egész évben a vezérfonalunk:

„AZ Úr az én erősségem!”/ Zsolt.27,1 /